Bagger-Sørensen familien overtager det fulde ejerskab af DANDY Business Park
06 juli 2021

Bagger-Sørensen familien overtager det fulde ejerskab af DANDY Business Park

Pressemeddelelse, Vejle den 6. juli 2021                                

Bagger-Sørensen koncernen har overtaget aktierne i hhv. Green Tech Group og Food Innovation Group fra CASA Group, Insero Horsens og Givesco per 1. juli 2021 og bliver således eneaktionær i DANDY Business Park.

Siden etableringen af DANDY Business Park for godt 10 år siden er det gået stærkt. I dag rummer erhvervsparken otte huse, 200 lejere, 60 partnere, 1.000 vidensmedarbejdere og tre stærke økosystemer indenfor Green Tech, Fødevarer samt AI/Digitalisering. Nu er tiden blevet moden til at konsolidere og styrke erhvervsparken yderligere de kommende år. Denne opgave har Bagger-Sørensen familien ønsket at stå i spisen for.

Overtagelsen af samtlige aktier i DANDY Business Park er en naturlig forlængelse af et godt samarbejde over de sidste mange år, hvor aktionærerne i fællesskab har udviklet, opført og driftet husene samt etableret de tilhørende økosystemer. Flere af partnerne fortsætter i øvrigt som hhv. lejer og/eller partnere i parken.

”Tak til CASA Group, Insero Horsens, Givesco og ikke mindst vores mange lejere og partnere for en fantastisk rejse og samarbejde gennem de seneste år. Vi glæder os over, at vi nu får muligheden for at samle og styrke indsatsen yderligere med henblik på at sikre den fortsatte udvikling af DANDY Business Park” udtaler Jørgen Andersen, CEO i DANDY Business Park.

CASA Group, der har medvirket til udviklingen, opførelsen og driften af ejendommene i Green Tech Group og som har ejet en tredjedel sammen med Insero Horsens og Bagger-Sørensen, ser det som en helt naturlig udvikling, at Bagger-Sørensen overtager det fulde ejerskab af ejendommene i DANDY Business Park.

”Vi har været glade for samarbejdet med Bagger-Sørensen og Insero Horsens omkring udviklingen af Green Tech Group. Vi har kunnet bidrage med kompetencer i forbindelse med udviklingen og opførelsen af ejendommene, som tæller blandt vores kerneaktiviteter. Vi er nået langt sammen, men vi vil gerne koncentrere vores indsats på øvrige aktiviteter i CASA Group og synes, at Bagger-Sørensen er de helt rigtige fremtidige ejere”, udtaler stifter af CASA Group, Michael Mortensen.

Den holdning deles af foreningen Insero Horsens.

”Siden 2013 har vi leveret et betydeligt bidrag til at skabe et stærkt udviklingsmiljø omkring Green Tech Center og AI Innovation House. Begge miljøer har nu opnået en robusthed og et modenhedsniveau, der gør tiden den rette til at fokusere på andre miljøer – som f.eks. Construction Center Denmark i Horsens. Jeg vil gerne takke CASA Group og Bagger-Sørensen for et godt og udbytterigt samarbejde”, siger Kim Søgård Kristensen, administrerende direktør for Insero Horsens.

Givesco, der har medvirket til udviklingen, opførelsen og driften af Food Innovation House og har ejet halvdelen, ser det også som det rigtige skridt, at Bagger-Sørensen overtager det fulde ejerskab af ejendommene i DANDY Business Park for at kunne udnytte synergierne i parken.

”Siden 2017 har vi haft fornøjelsen af at udvikle, opføre, drifte og selv bo i Food Innovation House. Vi har været engageret i de mange innovationstiltag i huset, hvilket vi fortsat vil være en del af.” siger Kenneth Eskildsen, CEO i Givesco.

Faktaboks:

DANDY Business Park er en triple helix innovationspark med 8 huse, 60 partnere, 200 virksomheder og 1000 medarbejdere. Vi viser vejen og understøtter vækstvirksomheder med innovation, demonstration, live labs og kommercialisering af bæredygtig vækst i Danmark – specielt inden for Green Tech, Food og AI/Digitalisering.
Læs mere på www.dandybusinesspark.dk

Green Tech Group er siden 2013 vokset til tre bygninger – Green Tech House, Green Tech Lab og Resilience House på samlet 7.800 m2 inklusiv en energipark på 16.000 m2. Senest er også det digitale hus AI Innovation House på 5.000 m2 blevet indviet i 2021. Husene understøttes af to stærke økosystemer indenfor hhv. Green Tech og Digitalisering som i dag har 1.000 medlemmer, ligesom 10.000 gæster årligt besøger husene. 50 virksomheder med samlet 300 ansatte har kontor i Green Tech Groups ejendomme. Læs mere på www.greentechcenter.dk

Food Innovation Group har siden 2017 drevet Food Innovation House på samlet 3.600 m2. Huset understøttes af et stærkt økosystem, som arbejder med aktiviteter og innovation indenfor fødevarer, plantebaserede fødevarer og digitalisering i fødevarevirksomheder. Man har i dag over 500 medlemmer, ligesom 3.000 gæster årligt besøger huset.
Læs mere på www.foodinnovationhouse.dk

 

For mere information kontakt:

Jørgen Andersen, CEO, DANDY Business Park, 40 53 53 37, ja@baggersorensen.com

Martin Bak, Kommunikationschef ved Insero Horsens, 41 77 24 57, maba@insero.com

Kim Søgård Kristensen, administrerende direktør for Insero Horsens, 51 52 02 88, ksk@insero.com

Claus Porsgaard, CFO, CASA Group, 21 18 07 24, cp@casabolig.dk

Michael Mortensen, CEO CASA Group, 40 60 57 99, mm@casabolig.dk

Kenneth Eskildsen, CEO Givesco, 40 38 77 22, ke@givesco.dk

 

 

 

 

 

 

 

Se mere om parkens huse og faciliteter

8 huse, 200 virksomheder og 1.000 medarbejdere

Klik her